Results found 4 record(s)
1
  2.13 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author :

ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ห้องแห่งเสียงสะท้อนออนไลน์กับผู้ออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 รายงานผลโครงการวิจัยเรื่องดังกล่าวแก่สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปทั้งที่มาปรากฏตัวในงานและผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งโครงการวิจัยนี้มีคณาจารย์ร่วมวิจัย ได้แก่ ผศ.ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ จากสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.วิโรจน์ สุทธิสีมา จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ...
2
  0.02 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งาน "เปิดเรือนเยือนจุฬาฯ (CU Open House 2015)" จัดขึ้นภายใต้งาน "วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร" งานนี้เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้เข้ามารู้จักกับคณะต่างๆ ในจุฬาฯ ...
3
  0.01 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Villa Smaris ? 2558 ?ขอเซอร์วิสให้วิลิศมาหรา? เดอะ วิลล่า สมาริส เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้กันระหว่าง The Villa Smaris โรงแรมสุดหรูของเมืองที่ต้องการจะยกระดับตัวเองให้เป็นโรงแรมห้าดาว กับ Smith Hotel ที่เป็นโรงแรมร่วมเมืองขนาดเล็กที่ต้องการจะโค่นล้มบัลลังก์สุดหรูหราของคู่แข่ง ทั้งคู่ได้ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะขัดขวางอีกฝ่าย จนเหตุการณ์สุดป่วงได้อุบัติขึ้น ...