Details
เทศกาลสื่อสารสุนทรียเพื่อเยาวชน เสกสื่อ - เสกฝันเพื่อวันพรุ่ง (ลิเกหนุ่มสาวชาวมหาวิทยาลัย รำลึก 30 ปี 6 ตุลาคม, ฉันรักเธอเสมอมาทุกนาที )

Title เทศกาลสื่อสารสุนทรียเพื่อเยาวชน เสกสื่อ - เสกฝันเพื่อวันพรุ่ง (ลิเกหนุ่มสาวชาวมหาวิทยาลัย รำลึก 30 ปี 6 ตุลาคม, ฉันรักเธอเสมอมาทุกนาที )
Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Date วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2549
Length 1.47 ชั่วโมง
Location ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา อาคาร1 ชั้น4 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย