Details
พิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2566 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ภาพข่าว

Title พิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2566 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ภาพข่าว
Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Date วันพุธที่ 4 มกราคม 2566
Length 0.08 ชั่วโมง
Subject ปีใหม่ 2566, พิธีตักบาตรพระสงฆ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Location ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ อาคารจามจุรี 4
Description จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 60 รูป เนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2566 เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี 4 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยสถาบัน สำนักงาน ศูนย์ สำนัก บุคลากรและนิสิตร่วมในพิธีการนี้ ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรปีใหม่แก่ประชาคมจุฬาฯ