Details
กิจกรรม ?ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13: ครูสร้างคน คนสร้างครู?

Title กิจกรรม ?ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13: ครูสร้างคน คนสร้างครู?
Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Date วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
Subject การตักบาตรหนังสือ, ครูสร้างคน คนสร้างครู
Location ณ ลานหน้าอาคารจามจุรีสแควร์
Description ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ จัดกิจกรรม ?ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13: ครูสร้างคน คนสร้างครู? เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ณ ลานหน้าอาคารจามจุรีสแควร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ในงานมีพิธีทำบุญใส่บาตรหนังสือแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 69 รูป ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม นอกจากนี้ยังมีปาฐกถาธรรมในหัวข้อ ?ครูสร้างคน คนสร้างครู? โดยพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พร้อมร่วมสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่