Results found 1 record(s)
1
  2.20 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ

สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการอภิปรายเรื่อง ?จิ๋นซีฮ่องเต้กับตุ๊กตาทหารม้าดินเผา? ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 9.30-11.30 น. ที่ห้อง 303-304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี ได้ส่งตุ๊กตาดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้จำนวน 133 ชิ้น มาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถ ...