สืบค้น

หนังสือทั่วไป

หนังสือหายากทรงคุณค่า

ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ E-Library

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เป็นแหล่งข้อมูลหนังสือหายากที่มีประวัติยาวนานเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย จากหนังสือจำนวนกว่า 20,000 เล่ม ล้วนมีคุณลักษณะพิเศษ มีประวัติการพิมพ์ที่สำคัญ มีเนื้อหาสาระที่อาจหาจากต้นฉบับอื่นไม่ได้แล้ว มีรูปเล่มสวยงามตามยุคสมัย จึงเป็นมากกว่าหนังสือเก่าแก่ ประกอบด้วย พระราชนิพนธ์ใน รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 หนังสือและเอกสารเก่าทรงคุณค่า หนังสือส่วนพระองค์ของกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ต้นฉบับตัวเขียนสมุดไทยดำ/ไทยขาว ราชกิจจานุเบกษาฉบับแรกพ.ศ. 2487 รวมผลงานของศักดิ์เกษม หุตาคม(อิงอร)ตลอดจนหนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษต่างๆ นับเป็นเอกสารปฐมภูมิในด้านการศึกษา และค้นคว้าวิจัยทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศไทย

หนังสือแนะนำ


  
  

หนังสือหายากแนะนำ