สืบค้น


  
  

หนังสือชุด L' illustration, Vol. 110, no. 2836-2861 (3 July - 25 December 1897)เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองก้าวสู่ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งได้เข้าศึกษาในจุฬาฯ ระหว่างปีการศึกษา 2509-2512 เป็นเวลาครบ 50 ปี ได้น้อมเกล้าฯ ถวายหนังสือพิมพ์รวมเล่ม L' Illustration และ Le Petit Journal ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2436 และ พ.ศ. 2440 จำนวน 207 ฉบับ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานหนังสือพิมพ์ดังกล่าวให้แก่สำนักงานวิทยทรัพยากร

Illustration, Vol.110 (Index of Vol.110)

Illustration, Vol.110, no.2836 (3 Jul. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2837 (10 Jul. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2838 (17 Jul. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2839 (24 Jul. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2840 (31 Jul. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2841 (7 Aug. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2842 (14 Aug. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2843 (21 Aug. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2844 (28 Aug. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2845 (4 Sep. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2846 (11 Sep. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2847 (18 Sep. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2848 (25 Sep.1897)

Illustration, Vol.110, no.2849 (2 Oct. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2850 (9 Oct. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2851 (16 Oct. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2852 (23 Oct. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2853 (30 Oct. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2854 (6 Nov. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2855 (13 Nov. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2856 (20 Nov. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2857 (27 Nov. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2858 (4 Dec. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2859 (11 Dec. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2860 (18 Dec. 1897)

Illustration, Vol.110, no.2861 (25 Dec. 1897)