สืบค้น

หนังสือทั่วไป

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s

Thailand (TIC collection) after 1970s

หนังสือหายากทรงคุณค่า

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Health


  
  
 
  
  

In "World Health Day"

โดย: Taylor, John
สำนักพิมพ์: World Health Organization (WHO), 1969
ปีที่พิมพ์: 1969

หัวเรื่อง:
WHO
health
economics
climate
statistics
industry
Latin America

สาระสังเขป: Reviews hazards facing factory workers: sharp instruments, explosives, carbon monoxide, chemical poisons, and radio-activity. Considers working days lost by accidents and illness, relating them to nation's economic losses. Discusses measures which reduce the ill effects of noise. Deals with problems of temperature and humidity on economic production in developing countries. Cites instance where accident rates have been reduced by cooling plants. Considers the methods of substitution, mechanization, and enclosure to combat hazards in industry. Notes ways in which the worker can effect good housekeeping practices to reduce accidents.
Facebook Twitter Google Copy to Clipboard