สืบค้น

หนังสือทั่วไป

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s

Thailand (TIC collection) after 1970s

หนังสือหายากทรงคุณค่า

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s


สงวนรักษาเอกสารเชิงลึกด้านสังคมศาสตร์ และการพัฒนาประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ชั้น 6 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีเมล์ tic@car.chula.ac.th โทร +66 2 218 2959

  
  
 
  
  

End-of-Tour Report re Education in Yala, Songkhla and Phuket

Author: Hopkins, Albert B
Imprint: Bangkok : Education Divison, USOM, 1961
Year: 1961

Subject:
education
technical cooperation
research
health
planning
agriculture
industry
maintenance
South Thailand
4 Southern Changwat

Abstract: Reviews the educational system of Thailand and relates it to the low level of agricultural and industrial productivity. Describes the origin of the General Education Development Plan (GED), lists its objectives, and the GED Centers in Yala, Phuket and Songkhla. Outlines work done in survey to evaluate the educational possibilities and selection of schools for the GED project. Notes emphasis on health and sanitation programs, improvement of physical facilities, and improvement of teaching. Lists accomplishment in these areas in individual schools. Outlines plans for the third year of the GED program.
Facebook Twitter Google Copy to Clipboard

If you can not view the full text, please log in with Chula account or contact staff for full copy at tic@car.chula.ac.th or +66 2 218 2959. (Some charges may be applied)