Details
เทคนิคการแต่งหน้าสำหรับงานพิธีการและงานรับพระราชทานปริญญาบัตร
Title :
เทคนิคการแต่งหน้าสำหรับงานพิธีการและงานรับพระราชทานปริญญาบัตร
Author :
สำนักงานวิทยทรัพยากร
Date :
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
Length :
3.21 ชั่วโมง
Subject :
ชมบงกช อู่สวัสดิ์,ครูเปา,การแต่งหน้า
Location :
สำนักงานวิทยทรัพยากร
Description :
เป็นการบรรยายประกอบการสาธิตการแต่งหน้า เพื่องานพิธีการอย่างง่าย ๆ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้