สืบค้น

หนังสือทั่วไป

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s

Thailand (TIC collection) after 1970s

หนังสือหายากทรงคุณค่า

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Health


  
  
 
  
  

In "World Health Day"

โดย: Candau, M.G
สำนักพิมพ์: World Health Organization, 1969
ปีที่พิมพ์: 1969

หัวเรื่อง:
WHO
health
economics
planning

สาระสังเขป: Lists materials distributed by the WHO. Explains the meaning of World Health Day and the procedure for organizing its observance. Contains a message of the Director-General of WHO, noting the role of health and productivity in national development and the need to combat the diseases related to occupations.
Facebook Twitter Google Copy to Clipboard