สืบค้น

หนังสือทั่วไป

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s

Thailand (TIC collection) after 1970s

หนังสือหายากทรงคุณค่า

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Health


  
  
 
  
  

Mobile Medical Team Program, FY'1967, FY'68-Memoranda of Meetings, 22 June-14 July 1966

โดย: Reynolds, Jack
สำนักพิมพ์: ARD, 1966
ปีที่พิมพ์: 1966

หัวเรื่อง:
ARD
MMT
national security
health
planning
technical cooperation
funding
personnel
standard of living
communication
NE Thailand

สาระสังเขป: Consists of four reports on meetings concerned with the program. Reviews objectives of the program related to counterinsurgency, village-oriented teams, and long-range health programs, citing the plan for simplified medical services by the teams. Discusses the size of the teams and the composition of their personnel. Deals with commodity needs, noting medical equipment, vehicles, radios, and medicine and drugs. Lists the Baht budget for funding the teams' activities. Reports on a meeting concerned with commodity provision and PASA (Participating Agency Support Agreement) technicians. Deals with suggested Project Agreement changes connected with doctors' services, charges for services to villagers, and Baht costs. Reports on discussions related to cost of medical equipment and purchase of radios, vehicles, and generators.
Facebook Twitter Google Copy to Clipboard