สืบค้น

หนังสือทั่วไป

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s

Thailand (TIC collection) after 1970s

หนังสือหายากทรงคุณค่า

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s


สงวนรักษาเอกสารเชิงลึกด้านสังคมศาสตร์ และการพัฒนาประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ชั้น 6 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีเมล์ tic@car.chula.ac.th โทร +66 2 218 2959

  
  
 
  
  

In "A Case Study in Institution Building"

Author: Porter, Willis P
Imprint: The Inter-University Program on Institution Building Research, 1967
Year: 1967

Subject:
UNESCO
Srinakharinwirot Univ
education
libraries
youth
technical cooperation
research
politics
funding
construction
United States
Laos

Abstract: Reviews events preceding the signing of the Indiana University contract in 1954, referring to Thai-UNESCO projects and U.S. aid. Gives an official description of the College, discussing student enrollment and student personnel services, curriculum, materials of instruction, laboratory schools, schedule for building construction, basis for staff selection, and salary schedules. Studies resources outside the Institution, general and professional education, emergency programs, and research. Considers the budget and government support. Mentions: Laos-Thailand joint contract, supported by USOM, to assist in teacher training.
Facebook Twitter Google Copy to Clipboard

If you can not view the full text, please log in with Chula account or contact staff for full copy at tic@car.chula.ac.th or +66 2 218 2959. (Some charges may be applied)