สืบค้น

หนังสือทั่วไป

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s

Thailand (TIC collection) after 1970s

หนังสือหายากทรงคุณค่า

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Health


  
  
 
  
  

Monthly Report for July 1965

โดย: Tabor, John A
สำนักพิมพ์: Bangkok : USOM, 1965
ปีที่พิมพ์: 1965

หัวเรื่อง:
UNICEF
SEATO
health
community development
technical cooperation
water resources
United States

สาระสังเขป: Reports on matters relating to establishment and financial support by UNICEF of changwat public health laboratories; village health and sanitation (VHS) commodity storage, distribution and accountability; possible utilization of U.S. Navy preventive medicine technicians in the VHS program and U.S. Navy help with training of selected Thai nationals; and expansion of the VHS program. Describes commodity storage arrangements in Nakhon Phanom, Ubon, and Sakon Nakhon. Discusses Ubon SEATO-CD Center activities, funding, and plans for use of UNICEF equipment. Notes activities of student sanitarians, midwifery centers, water storage, and public health centers in amphoes visited.
Facebook Twitter Google Copy to Clipboard