สืบค้น

หนังสือทั่วไป

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s

Thailand (TIC collection) after 1970s

หนังสือหายากทรงคุณค่า

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Health


  
  
 
  
  

Evaluation Inspection Trips

โดย: Smith, Edgar A
สำนักพิมพ์: Bangkok : Public Health Div., USOM, 1963
ปีที่พิมพ์: 1963

หัวเรื่อง:
health
technical cooperation
Central Region

สาระสังเขป: Enumerates problems concerning malaria, eradication spraying in Kanchanaburi and Phetchaburi, noting inadequate training and supervision. Cites need for re-examination of spraying of municipalities. Mentions benefits of "spot check" inspections, and makes suggestions regarding future inspections.
Facebook Twitter Google Copy to Clipboard