สืบค้น

หนังสือทั่วไป

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s

Thailand (TIC collection) after 1970s

หนังสือหายากทรงคุณค่า

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s


สงวนรักษาเอกสารเชิงลึกด้านสังคมศาสตร์ และการพัฒนาประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ชั้น 6 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีเมล์ tic@car.chula.ac.th โทร +66 2 218 2959

  
  
 
  
  

SEATO Graduate School of Engineering, 1959; The Second Two-Year Progress Report, July 1961-June 1963

Author: Shen, Richard T
Imprint: Colorado State Univ., Agency for International Development (AID), 1962
Year: 1962

Subject:
SEATO
education
statistics
personnel
libraries
research
communication

Abstract: Describes origin and purpose of the SEATO Graduate School of Engineering and its purpose of providing advanced engineering education and research for economic and social development of the southeast Asia Region. Tables give enrollment statistics for the report period, school years 1961-1964, showing students from the regional areas and their major fields of study. Reports on the special training, research, and participant training programs. Lists staff members and describes their activities. Reports on facilities and equipment and lists the School's publications. Considers need to expand the School's services in academic offerings, research facilities, contract services, and special programs.
Facebook Twitter Google Copy to Clipboard

If you can not view the full text, please log in with Chula account or contact staff for full copy at tic@car.chula.ac.th or +66 2 218 2959. (Some charges may be applied)