สืบค้น

หนังสือทั่วไป

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s

Thailand (TIC collection) after 1970s

หนังสือหายากทรงคุณค่า

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Politics, Law, Government


  
  
 
  
  

Summary of the Field-Trip Report - Northeast Economic Development Sub-Committed, November 26 - December 3, 1968

โดย: National Economic Development Board
สำนักพิมพ์: Bangkok : National Economic Development Board, 1968
ปีที่พิมพ์: 1968

หัวเรื่อง:
ARD
USOM
technical cooperation
politics
community development
water resources
transport
maintenance
attitudes
NE Thailand

สาระสังเขป: Lists officials on the trip. Summarizes FY 1969 projects and notes projects in which the changwats requested USOM's assistance in the purchase of tractors, rollers, trucks, water pumps, drilling and mechanical equipment, sprayers and vaccines. Outlines development plans agreed on by the changwats and gives changwats' opinions on coordination with the central government. Community Development and ARD. Discusses training of officials for changwat planning.
Facebook Twitter Google Copy to Clipboard