สืบค้น

หนังสือทั่วไป

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s

Thailand (TIC collection) after 1970s

หนังสือหายากทรงคุณค่า

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s


สงวนรักษาเอกสารเชิงลึกด้านสังคมศาสตร์ และการพัฒนาประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ชั้น 6 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีเมล์ tic@car.chula.ac.th โทร +66 2 218 2959

  
  
 
  
  

Educational Guidance Manual, Special Issue, 1964

Author:
Imprint: Bangkok : Educational information Div., Min. of Education, 1964
Year: 1964

Subject:
Kasetsart Univ
Chulalongkorn Univ
Thammasat Univ
Univ. of Medical Sciences
Silpakorn Univ
Srinakharinwirot Univ
education

Abstract: Contains information on curriculums, fields and courses of study, subjects offered, unit requirement, entrance qualifications, and educational evaluation programs of the various faculties and departments of seven institutions of higher learning in Thailand, covering Kasetsart, Chulalongkorn, Thammasat and Silpakorn Universities, University of Medical Sciences, Thonburi Technical College and the Prasan Mitr College of Education. The document is intended as a guidance manual for high school graduates desiring further college education.
Facebook Twitter Google Copy to Clipboard

If you can not view the full text, please log in with Chula account or contact staff for full copy at tic@car.chula.ac.th or +66 2 218 2959. (Some charges may be applied)