สืบค้น

หนังสือทั่วไป

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s

Thailand (TIC collection) after 1970s

หนังสือหายากทรงคุณค่า

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Health


  
  
 
  
  

Monthly Report, October 1964

โดย: Wilson, Alton E
สำนักพิมพ์: Bangkok : Public Health Div., USOM, 1964
ปีที่พิมพ์: 1964

หัวเรื่อง:
Peace Corps
education
health
communication
technical cooperation
4 Southern Changwat
Central Region

สาระสังเขป: Reports on training for malaria personnel, in-service training, third-country training, and procedures for selection of candidates. Discusses staff conferences regarding selection of health education aides, and health education activities of Peace Corps Volunteers. Describes presentation of T.V. program on malaria surveillance, health education education course at the Faculty of Public Health, and health education materials production. Comments on production of educational materials for forested areas in Pakchong zone where malaria incidence is high, and leaflets in Malay language for use in the Four Southern Provinces.
Facebook Twitter Google Copy to Clipboard