สืบค้น

หนังสือทั่วไป

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s

Thailand (TIC collection) after 1970s

หนังสือหายากทรงคุณค่า

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  
  
 
  
  

Organization Chart: United States Operations Mission to Thailand

โดย:
สำนักพิมพ์: United States Operations Mission to Thailand(USOM)
ปีที่พิมพ์: 1965

หัวเรื่อง:
USAID
technical cooperation
personnel

สาระสังเขป: Shows staffing pattern and personnel filling each position.
Facebook Twitter Google Copy to Clipboard

  
  
  
  
หน้าบทที่
1Information   [อ่าน]
2Organization Chart United States Operations Mission To Thailand (Chart #1 Revised)   [อ่าน]
3Office of the Director   [อ่าน]
4Office of Management   [อ่าน]
5Office of Finance   [อ่าน]
6Office of Program   [อ่าน]
7Office of Public Services   [อ่าน]
8Office Safety Division   [อ่าน]
9Public Health Division   [อ่าน]
10Public Administration Division   [อ่าน]
11Eduction Division   [อ่าน]
12Office of Capital Projects and Private Enterprise   [อ่าน]
13Office of Rural Affairs   [อ่าน]
14ORA Divisions   [อ่าน]
15Organization Chart United States Operations Mission To Thailand   [อ่าน]